domingo, 2 de julio de 2017

Medzinárodný festival paličkovanej čipky VAMBERK 2017 - Fotos Katarína Búranová


0 comentarios: